Wat is Groene stroom?

Weet u wat groene stroom nu eigenlijk is?

Groene stroom of groene energie, wat is dit eigenlijk in? Groene stroom is energie die is opgewekt op en manier waarbij geen schade is geleverd aan het ecosysteem. Groene stroom komt aan zijn naam doordat natuur vaak samenhangt met groene kleuren. Groene stroom wordt vanaf 2000 erg gemotiveerd. Zo krijg je als je een wasmachine of een ander apparaat koopt te zien wat voor een stroomlabel ze heeft. Bijvoorbeeld A+ of B+. Dat is exact hetzelfde als dat je een auto koopt, maar dan over het benzine gebruik.

Er lopen veel campagnes om stroom te besparen, maar helaas zijn we nog lang niet zo ver als dat zou moeten. Dan zal heel Nederland een groot windmolenpark zijn. Windenergie staat dus momenteel nog in zijn kinderschoenen maar dit zal binnen 10 jaar waarschijnlijk anders zijn. Andere methodes om energie op een milieuvriendelijke manier op te wekken is het gebruiken van zonneboilers. Zo is het rendement van een zonneboiler redelijk hoog en kan men het huis ermee verwarmen..

Stroom wordt komende 20 jaar groener en duurder.

 Wat er achter de schermen op energiegebied leeft!

De Financial Times heeft een gelekt rapport van de Europese Commissie onder ogen gekregen waaruit blijkt dat alle scenario’s erop wijzen dat windenergie rond 2050 de elangrijkste stroombron zal zijn. Ook wordt vermeld dat stroom de komende 20 jaar flink duurder wordt. Het is interessant te zien hoe zo’n bericht wordt ‘vertaald’ door media. Nu.nl bijvoorbeeld kopt groot met ‘Stroom wordt komende twintig jaar duurder’. Indien de lezers het bericht aannemen zonder het originele bericht in de Financial Times te lezen, ontstaat het idee dat stroom duurder wordt door groene energie. Punt. Geen uitleg. Geen achtergrond.

Uiteraard ligt de werkelijkheid iets genuanceerder. Om de groene doelstellingen van de EU te behalen, dienen nieuwe windmolenparken gebouwd te worden. Dat kost natuurlijk veel geld. Maar waar een groot deel van de kosten in gaat zitten, zijn de afschrijvingen van de huidige kolen- en atoomcentrales. Deze worden in de toekomst minder gebruikt en leveren dus minder op.

Moeten we een ommezwaai maken naar duurzame energievoorziening? Ja! Dan moeten we ook reëel kijken naar wat dat betekent. In dat kader is het helemaal raar dat er nu plannen zijn om in ons kikkerlandje een atoomcentrale te bouwen. Zoals hierboven vermeld, weten we nagenoeg zeker dat die in de toekomst minder gebruikt gaat worden en dus niet voldoende oplevert.

Volgens mij kunnen we nu beter investeren in een duurzame toekomst en duurzame technieken voor opwekking!.

Hoe u zonder energiekosten kunt leven!

Met een stroomgenerator uw energiekosten minimaliseren!

Hoe kan dat, zult u denken!

 

De energiemaatschappijen produceren veel energie middels stroomgeneratoren, deze werken met magnetisme die de stroom opwekken. Dit is zeer goedkope stroom, maar de maarschappijen brengen hun klanten kosten in rekening die eigenlijk niet of nauwelijks gemaakt zijn.

 

Ook de particulier kan zijn portemonnee dicht houden als men stroom gaat opwekken met een magneetmotor, de zo genaamde stroomgenerator. Dit is een generator die je zelf heel goedkoop kunt bouwen door de componenten te kopen en niet een complete generator. De complete sets zijn namelijk veel te duur en door een beetje geld en tijd te investeren kun je gratis energie opwekken.

 

Dit is Duurzame en schone energie, dus geen milieu vervuiling. De energiemaatschappijen wekken stroom op middels gas, olie, kolen en uranium die erg verontreinigend zijn voor het milieu. Ook zijn deze brandstoffen eindig en hierdoor worden de prijzen van deze brandstoffen kunstmatig hoog gehouden.

 

Wie verdient daar zoveel geld aan?

 

Niet de comsument hoor die diep in de buidel moet tasten om het aangenaam en leefbaar te houden in huis. Met een stroomgenerator kunt u honderden tot duizenden euro’s per jaar besparen en hiermee kunt u weer veel andere leuke dingen van doen.

 

Wilt u weten hoe u een stroomgenerator kunt bouwen klik dan hier voor een uitgebreide engelse handleiding.

 

 

 

 .