Stroom wordt komende 20 jaar groener en duurder.

 Wat er achter de schermen op energiegebied leeft!

De Financial Times heeft een gelekt rapport van de Europese Commissie onder ogen gekregen waaruit blijkt dat alle scenario’s erop wijzen dat windenergie rond 2050 de elangrijkste stroombron zal zijn. Ook wordt vermeld dat stroom de komende 20 jaar flink duurder wordt. Het is interessant te zien hoe zo’n bericht wordt ‘vertaald’ door media. Nu.nl bijvoorbeeld kopt groot met ‘Stroom wordt komende twintig jaar duurder’. Indien de lezers het bericht aannemen zonder het originele bericht in de Financial Times te lezen, ontstaat het idee dat stroom duurder wordt door groene energie. Punt. Geen uitleg. Geen achtergrond.

Uiteraard ligt de werkelijkheid iets genuanceerder. Om de groene doelstellingen van de EU te behalen, dienen nieuwe windmolenparken gebouwd te worden. Dat kost natuurlijk veel geld. Maar waar een groot deel van de kosten in gaat zitten, zijn de afschrijvingen van de huidige kolen- en atoomcentrales. Deze worden in de toekomst minder gebruikt en leveren dus minder op.

Moeten we een ommezwaai maken naar duurzame energievoorziening? Ja! Dan moeten we ook reëel kijken naar wat dat betekent. In dat kader is het helemaal raar dat er nu plannen zijn om in ons kikkerlandje een atoomcentrale te bouwen. Zoals hierboven vermeld, weten we nagenoeg zeker dat die in de toekomst minder gebruikt gaat worden en dus niet voldoende oplevert.

Volgens mij kunnen we nu beter investeren in een duurzame toekomst en duurzame technieken voor opwekking!.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.